MAPEI CHEMIA BUDOWLANA

KERAFLEX MAXI S1
(C2TE S1)


Odkształcalna, cementowa, tiksotropowa zaprawa klejąca o wysokich parametrach i przedłużonym czasie schnięcia otwartego z zastosowaniem technologii Low Dust. Szczególnie polecana do montażu gresu szkliwionego i kamienia naturalnego o dużych formatach. Grubość warstwy od 3 do 15 mm.
Zastosowanie:
Klejenie na zewnątrz i wewnątrz budynków płytek ceramicznych, gresu każdego typu i mozaiki ceramicznej, na ścianach i podłogach, na podłożach: − tradycyjnych (tynki, posadzki cementowe, ściany z cegieł, bloczków itp.), − z płyt kartonowo-gipsowych i tynkach gipsowych, − z istniejących okładzin ceramicznych, kamienia naturalnego i lastryko, o ile są odpowiednio przygotowane i mocno związane z podłożem, − wylewkach betonowych, fibrobetonie, powierzchniach z elementów prefabrykowanych (sezonowanych powyżej 4 miesięcy), − podkładach z ogrzewaniem podłogowym, − na powierzchniach uszczelnionych uprzednio przy użyciu Mapelastic, Mapelastic Smart, Mapegum WPS, − na podłożach odkształcalnych.
Keraflex Maxi S1 może być stosowany do układania płytek o małych i dużych formatach na nierównym podłożu - bez konieczności wcześniejszego wyrównywania, a także do mocowania płytek (nawet o dużych formatach) w płaszczyźnie pionowej bez efektu ich osuwania. Keraflex Maxi S1 może być również stosowany do mocowania materiałów izolacyjnych takich jak styropian, styropian ekstrudowany, wełna mineralna i szklana, Eraclit®, panele dźwiękochłonne itp.
Dzięki innowacyjnej technologii Low Dust charakteryzującej ten klej, drastycznej redukcji uległa ilość pyłu emitowanego podczas mieszania, co znacznie zwiększyło komfort i bezpieczeństwo pracy.
Dane techniczne:
Maksymalny czas użytkowania: ponad 8 godzin.
Czas schnięcia otwartego: około 30 minut.
Korygowalność: około 60 minut.
Spoinowanie: – na ścianach: po 4-8 godzinach, – na podłogach: po 24 godzinach. Obciążenie ruchem pieszym: po 24 godzinach. Pełne obciążenie: po 14 dniach. Elastyczność: wysoka.
Kolory: biały i szary.
Odkształcalność zgodnie z normą PN-EN 12004: klasa S1 — odkształcalny.
Nakładanie: szpachlą nr 4, 5, 6 lub 10. Zużycie 1,2 kg/m 2 na 1 mm grubości.
Opakowania - szary: worki 25 kg.

Adesilex P9
(C2TE) szary/biały


Klej cementowy o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie schnięcia otwartego, do wszystkich rodzajów płytek ceramicznych oraz kamienia naturalnego.
ZAKRES STOSOWANIA
Klej Adesilex P9 jest przeznaczony do cienkowarstwowego przyklejania płytek ceramicznych (glazury, terakoty, gresu, klinkieru, kamionki, płytek typu cotto, mozaiki ceramicznej) oraz płytek kamiennych i betonowych (pod warunkiem, że nie są wrażliwe na wilgoć) wewnątrz i na zewnątrz zarówno na powierzchniach pionowych, jak i poziomych. Adesilex P9 jest rekomendowany w szczególności do montażu okładzin małego i średniego formatu, na podłożach narażonych na intensywne użytkowanie i oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych (klatki schodowe, powierzchnie handlowe, ogrzewanie podłogowe, balkony, tarasy, elewacje itp.). Adesilex P9 nadaje się również do klejenia materiałów izolacyjnych takich jak płyty styropianowe, płyty z wełny mineralnej i szklanej, Eraclit®, płyty dźwiękochłonne, itp. Adesilex P9 w kolorze białym przeznaczony jest w szczególności do stosowania wszędzie tam, gdzie ze względu na rodzaj użytych materiałów oraz konieczność zachowania wysokiej estetyki prac, zalecane jest zastosowanie białego kleju.
Przykłady zastosowania
Klejenie ww. materiałów na następujących podłożach:
– tynkach cementowych i cementowo wapiennych;
– odpowiednio wysezonowanych podkładach (jastrychach) cementowych;
– betonie (sezonowanym przez min. 3 miesiące, wilgotność poniżej 4%);
– jednowarstwowych tynkach gipsowych oraz płytach gipsowo
– kartonowych i gipsowo włóknowych
– podkładach anhydrytowych
– tarasach, balkonach, elewacjach i schodach;
– podłogach ogrzewanych;
– powłokach hydroizolacyjnych: Monolastic, Mapelastic, Mapelastic Turbo, Mapelastic Smart, Mapegum WPS;
– istniejących posadzkach ceramicznych, lastrykowych i kamiennych wewnątrz budynków.
– dobrze przylegających, starych powłokach malarskich wewnątrz budynków,
– jednorodnych, równych i zaspoinowanych, wewnętrznych murach z cegły ceramicznej, bloczków silikatowych i betonu komórkowego.

Adesilex P9 EXPRESS
Szybkowiążący klej cementowy o podwyższonych parametrach i zmniejszonym spływie, do wszystkich rodzajów płytek ceramicznych oraz kamienia naturalnego


ZAKRES STOSOWANIA
Klej Adesilex P9 Express jest przeznaczony do szybkiego cienkowarstwowego i średniowarstwowego (do 10 mm) przyklejania płytek ceramicznych (glazury, terakoty, gresu, klinkieru, kamionki, cotto, mozaiki ceramicznej) oraz płytek kamiennych i betonowych (pod warunkiem, że nie są wrażliwe na wilgoć) wewnątrz i na zewnątrz zarówno na powierzchniach pionowych, jak i poziomych. Adesilex P9 Express jest rekomendowany w szczególności do szybkiego montażu okładzin małego i średniego formatu na podłożach narażonych na intensywne użytkowanie i oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych (klatki schodowe, powierzchnie handlowe, ogrzewanie podłogowe, balkony, tarasy, elewacje itp.). Adesilex P9 Express jest idealnym rozwiązaniem w przypadku konieczności wykonania szybkich remontów i renowacji, zarówno w budynkach mieszkalnych jak i handlowych oraz użyteczności publicznej. Przykłady zastosowań:
Szybkie klejenie ww. materiałów na następujących podłożach:
• tynkach cementowych i cementowo-wapiennych;
• odpowiednio wysezonowanych podkładach (jastrychach) cementowych;
• betonie (sezonowanym przez min. 3 miesiące, szybkowiążący klej cementowy o podwyższonych parametrach i zmniejszonym spływie, do wszystkich rodzajów płytek ceramicznych oraz kamienia naturalnego Adesilex P9 Express PPNN--EENN 11520040-43 wilgotność poniżej 4%);
• jednowarstwowych tynkach gipsowych oraz płytach gipsowo –kartonowych i gipsowo włóknowych
• podkładach anhydrytowych
• tarasach, balkonach, elewacjach i schodach;
• podłogach ogrzewanych; • powłokach hydroizolacyjnych: Monolastic, Mapelastic, Mapelastic Turbo, Mapelastic Smart, Mapegum WPS;
• istniejących posadzkach ceramicznych, lastrykowych i kamiennych wewnątrz budynków.
• dobrze przylegających, starych powłokach malarskich wewnątrz budynków,
• jednorodnych, równych i zaspoinowanych, wewnętrznych murach z cegły ceramicznej, bloczków silikatowych i betonu komórkowego.

MAPEKLEJ EXTRA
Cementowa zaprawa klejąca do mocowania płytek ceramicznych klasy C1

ZAKRES STOSOWANIA
Mapeklej Extra jest przeznaczony do klejenia płytek ceramicznych na zewnątrz i wewnątrz budynku, na posadzkach, ścianach i sufitach, pod warunkiem, że podłoże jest stabilne, nośne i chłonne.
Przykłady zastosowań
– Klejenie płytek ceramicznych, ściennych, podłogowych, mozaiki ceramicznej na siatce lub papierze, klinkieru;
– Klejenie płytek na tradycyjnych chłonnych i stabilnych podłożach cementowych, cementowo-wapiennych i gipsowych jednowarstwowych.

MAPELASTIC
Elastyczna hydroizolacja dwuskładnikowa


Elastyczna, dwuskładnikowa izolacja przeciwwodna na bazie cementu i żywic syntetycznych do uszczelniania balkonów, tarasów, łazienek i basenów. Zastosowanie Wykonywanie powłok wodochronnych na podłożach cementowych, uszczelnianie łazienek, natrysków, balkonów, tarasów, basenów pływackich itp. przed układaniem płytek ceramicznych. Mapelastic może być nakładany na podkłady i tynki cementowe, na istniejące podłogi pokryte płytkami ceramicznymi, kamieniem naturalnym, lastryko itp. - pod warunkiem, że są czyste i mocno związane z podłożem. Grubość pojedynczej warstwy nie powinna przekraczać 2 mm, natomiast grubość dwóch warstw izolacji powinna wynosić min. 2 mm. W przypadku nanoszenia zaprawy na powierzchnie poziome, na podłoża szczególnie narażone na obciążenia lub popękane, zaleca się zatopienie w drugiej warstwie zaprawy siatki Mapenet 150 (4x4,5 mm). W celu zwiększenia wytrzymałości warstwy izolacyjnej i zdolności mostkowania (crack bridging) zaleca się zatopienie, przed naniesieniem drugiej warstwy, włókniny polipropylenowej Mapetex Sel. Zaprawę należy nanosić na wilgotne, ale nie mokre podłoże. Ułożona warstwa hydroizolacji Mapelastic powinna być zabezpieczona przed opadami deszczu przez pierwsze 24 godziny po wykonaniu. Okładzinę ceramiczną można układać min. po 4-5 dniach od wykonania izolacji, przy czym w sprzyjających warunkach (wysoka temperatura, niska wilgotność powietrza i podłoża) czas ten może ulec skróceniu nawet do 24 godzin. Powłoka wykonana z Mapelastic zabezpiecza powierzchnię przed wodą, zachowując jednocześnie paroprzepuszczalność. Posiada zdolność pokrywania mikropęknięć w podłożu nawet do 2,5 mm (przy zastosowaniu Mapetex Sel).
Mapelastic odpowiada wymogom normy PN-EN 1504-2, w zakresie zasad ochrony powierzchni betonowych PI, MC i IR. Produkt jest również zgodny z wymogami normy PN-EN 14891.
Zużycie: 1,7 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy.
Opakowania:
- zestawy po 16 kg (część A 12 kg + część B 4 kg),
- zestawy po 32 kg (część A 24 kg + część B 8 kg).

MAPEGRUNT PLUS
Głęboko penetrujący grunt uniwersalny stosowany do gruntowania podłoży chłonnych


ZAKRES STOSOWANIA
Mapegrunt Plus jest stosowany do gruntowania podłoży chłonnych, takich jak: podkłady cementowe (również ogrzewane), beton chłonny, tradycyjne tynki cementowe i cementowo-wapienne, tynki gipsowe i płyty gipsowo-kartonowe oraz mury z betonu komórkowego, cegły, pustaków ceramicznych i bloczków silikatowych przed: wykonywaniem uszczelnień, układaniem płytek, wylewaniem mas samopoziomujących, wyrównywaniem, szpachlowaniem i wygładzaniem, malowaniem farbami wewnętrznymi, tapetowaniem oraz innymi pracami wykończeniowymi. Stosowany również jako preparat czasowo ograniczający pylenie podłoża.
Przykłady zastosowania:
• gruntowanie podłoży cementowych przed zastosowaniem posadzek i mas samopoziomujących;
• gruntowanie podłoży cementowych przed wyrównywaniem zaprawami i szpachlówkami cementowymi;
• gruntowanie podłoży gipsowych przed wyrównywaniem zaprawami i szpachlówkami gipsowymi;
• gruntowanie podłoży przed aplikacją jednoskładnikowych preparatów uszczelniających (folii w płynie);
• gruntowanie podłoża przed mocowaniem płyt izolacji termicznej;
• jako warstwa sczepna przy tynkach gipsowych nanoszonych agregatem.
ZALETY:
• zwiększa przyczepność poprzez powierzchniowe wzmocnienie podłoża;
• wysokowydajny (możliwość rozcieńczania);
• redukuje i ujednolica nasiąkliwość podłoża;
• do wewnątrz i na zewnątrz;
• szybkoschnący;
• pod: kleje, masy

PRIMER PRO G
Ultrawydajny, szybkoschnący koncentrat gruntujący do podłoży o zróżnicowanej chłonności.

ZAKRES STOSOWANIA:
Primer G Pro jest stosowany do podłoży o zróżnicowanej chłonności, takich jak: beton, podkłady cementowe i anhydrytowe (również ogrzewane), tradycyjne tynki cementowe i cementowo-wapienne, tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, gipsowo-włóknowe, włókno-cementowe, wiórowe, beton komórkowy, cegły, pustaki ceramiczne, bloczki silikatowe itp. przed: wykonywaniem uszczelnień, układaniem płytek, wylewaniem mas samopoziomujących, wyrównywaniem, szpachlowaniem i wygładzaniem, malowaniem farbami wewnętrznymi, tapetowaniem oraz innymi pracami wykończeniowymi. Primer G Pro, zastosowany w wersji nierozcieńczonej, stanowi po wyschnięciu warstwę rozdzielającą pomiędzy materiałami, które nie tolerują się pod względem chemicznym tj. podkładu anhydrytowego i cementowej masy samopoziomującej.
Przykłady zastosowania:
• gruntowanie podłoży cementowych, anhydrytowych i gipsowych przed klejeniem płytek ceramicznych;
• gruntowanie pokładów cementowych i anhydrytowych przed klejeniem wykładzin elastycznych i tekstylnych;
• gruntowanie podłoży cementowych przed aplikacją produktów gipsowych;
• gruntowanie podłoży gipsowych przed aplikacją produktów cementowych;
• gruntowanie międzywarstwowe przy nanoszeniu zapraw wyrównujących i samopoziomujących (po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy);
• gruntowanie ścian gipsowych, płyt wiórowych, płyt włókno-cementowych, betonu komórkowego, tynków itp. przed malowaniem i tapetowaniem;
• gruntowanie podłoży przed aplikacją jednoskładnikowych preparatów uszczelniających (folii w płynie);
• gruntowanie podłoża przed mocowaniem płyt izolacji termicznej;
• jako preparat czasowo ograniczający pylenie podłoża;
• jako warstwa sczepna przed aplikacją gipsowych tynków maszynowych. ZALETY
• jasnoniebieski kolor ułatwiający kontrolę aplikacji (bezbarwny po wyschnięciu);
• reguluje chłonność, konsoliduje powierzchniowo, zwiększa przyczepność;
• wysoka wydajność gruntowania: do 40 m² z 1 l;
• wysoka zawartość żywic syntetycznych;
• możliwość regulacji stężenia;
• do wszystkich podłoży chłonnych;

Eco Prim Grip

Uniwersalny, gotowy do użycia preparat gruntujący i promotor przyczepności (zawierający piasek kwarcowy), o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych, do stosowania na podłożach niechłonnych i o zmniejszonej chłonności, przed nakładaniem mas naprawczych, wyrównujących i samopoziomujących oraz zapraw klejących do płytek ceramicznych i kamienia naturalnego.
Zużycie: 0,2-0,3 kg/m².
Opakowania: pojemniki 5kg.

Mapegum WPS

Elastyczna, gotowa do użycia, płynna folia, o krótkim czasie schnięcia do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych wewnątrz budynków. Zastosowanie:
Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych wewnątrz budynków na powierzchniach narażonych na zawilgocenie lub okresowy kontakt z wodą, nienarażonych na podciąganie wilgoci z podłoża. Mapegum WPS może być stosowany na każdym rodzaju podłoża: płytach kartonowo-gipsowych, tynkach gipsowych, tynkach tradycyjnych, wylewkach cementowych i anhydrytowych, ścianach z bloczków gazobetonowych, płytach drewnianych, wiórowych i OSB, starych okładzinach ceramicznych i z kamienia naturalnego. Mapegum WPS zabezpiecza przed wilgocią ściany, posadzki i sufity w pomieszczeniach mokrych, tj. kuchnie, łazienki itp. Powinien być stosowany przed ułożeniem okładziny ceramicznej lub kamienia naturalnego.

Zużycie: 1,5 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy. Opakowania: wiaderka plastikowe 5, 10kg.

Taśma uszczelniająca TPER

Taśma uszczelniająca do uszczelnień naroży, dylatacji, odwodnień liniowych.
szerokość 12cm, długość od 1m do 50m

Fuga Ultracolor plus

Elastyczna, szybkowiążąca i szybkoschnąca, odporna na ścieranie zaprawa do wypełniania szczelin o szerokości od 2 do 20 mm, niepowodująca powstawania plam i wykwitów, o właściwościach hydrofobowych, z efektem perlenia DropEffect® oraz technologią BioBlock®, zapobiegającą rozwojowi grzybów i pleśni.
Zastosowanie:
Spoinowanie posadzek oraz ścian zewnętrznych i wewnętrznych pokrytych wszelkiego rodzaju płytkami ceramicznymi (monocottura, bicottura, klinkierowymi, płytkami gresowymi itp.), terakotą, okładzinami kamiennymi (kamień naturalny, marmur, granit, kamień sztuczny itp.), mozaiką szklaną i kamienną. Zapewnia całkowitą jednolitość koloru i nie powoduje wykwitów na powierzchni. Ze względu na szybki czas wiązania i schnięcia umożliwia szybkie oddanie prac i użytkowanie powierzchni. Technologia BioBlock® zastosowana w Ultracolor Plus uniemożliwia powstawanie różnego rodzaju pleśni i grzybów oraz ich rozmnażanie się na powierzchni fugi w wilgotnym otoczeniu. Ponadto zastosowanie specjalnych dodatków hydrofobowych (technologia DropEffect®) zapewnia wysokie właściwości hydrofobowe zaprawy, powodując zmniejszenie jej nasiąkliwości, niską podatność na zabrudzenia i zapewniając większą trwałość. Idealna do spoinowania elewacji zewnętrznych, balkonów, tarasów, basenów, łazienek i kuchni. Ze względu na swoją wysoką wytrzymałość i odporność na ścieranie nadaje się idealnie do fugowania posadzek w supermarketach, na stacjach benzynowych, w restauracjach, na lotniskach, w obiektach użyteczności publicznej itp.
Dane techniczne:
Czas zachowania właściwości roboczych: 35-40 minut. Czas oczekiwania przed profilowaniem spoiny: 15-30 minut. Obciążenie ruchem pieszym: po około 3 godzinach. Pełne obciążenie: po 24 godzinach (48 godzin dla niecek i basenów). Kolory: 37. Nakładanie: gumową pacą MAPEI lub zacieraczką mechaniczną. Profilowanie: gąbką MAPEI lub pacą Scotch-Brite®. EMICODE: EC1 PLUS — bardzo niska emisja.
Zużycie: Uzależnione od formatu płytki i szerokości spoiny.
Opakowania worki 5 i 2 kg.

Mapesil AC

Silikon sanitarny do wykonania wodoszczelnych wypełnień szczelin dylatacyjnych i połączeń sanitarnych, odporny na działanie pleśni i grzybów, dostępny w 30 kolorach. Odkształcalność do 25%.
Zastosowanie:
Zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków do uszczelniania połączeń dylatacyjnych w posadzkach ceramicznych i ścianach, o rozszerzalności do 25% w stosunku do stanu początkowego, do stosowania w basenach pływackich, łazienkach i kabinach prysznicowych. Mapesil AC może być także stosowany do tworzenia idealnie elastycznego uszczelnienia pomiędzy różnymi elementami konstrukcji, urządzeń inżynierskich, przy budowie statków, samochodów itp. UWAGA! Mapesil AC ma doskonałą przyczepność do szkła, ceramiki i anodowanego aluminium. Po wcześniejszym zagruntowaniu preparatem Primer FD — ma dobrą przyczepność także do drewna, metalu, powłok malarskich, tworzyw sztucznych, gumy itp. Mapesil AC odpowiada klasie F-25-LM w zakresie normy ISO 11600.

Kartusz 310ml

Eporip Turbo

Bardzo szybko twardniejąca, dwuskładnikowa żywica poliestrowa do naprawy pęknięć w podłożach cementowych, klejenia oraz naprawy ubytków.
DANE TECHNICZNE: Postać: składnik A: płynna masa; składnik B: płynna masa. Proporcje mieszania: składnik A:składnik B = 500:8. Czas wiązania: 20-30 min. Maksymalny czas użytkowania: 7 min. Nakładanie: pędzlem, pacą lub wlewanie. Kolor: składnik A: szary; składnik B: biały. 
Zużycie: 1,7 kg na 1 l objętości szczeliny. Opakowania: puszki metalowe 508 g. Składnik A: 500 g; składnik B: 8 g.

Eporip

Dwuskładnikowy preparat epoksydowy, niezawierający rozpuszczalników, przeznaczony do monolitycznego łączenia elementów konstrukcji, jako warstwa sczepna oraz do scalania pęknięć w podłożu cementowym.
DANE TECHNICZNE: Postać: składnik A: płynna masa; składnik B: płynna masa. Proporcje mieszania: składnik A:składnik B = 3:1. Czas wiązania: 24 godz. Maksymalny czas użytkowania: 60 min. Czas schnięcia otwartego: 5 godz. (23°C). Nakładanie: pędzlem, pacą, wlewanie. Kolor: składnik A: szary; składnik B: biały. Zużycie: 1,35 kg/dm3 (1,35 kg na 1 l objętości szczeliny).
Opakowania: zestawy 2 kg.

Nivoplan Plus

Cementowa zaprawa wyrównująca przeznaczona do ścian i podłóg wewnątrz i na zewnątrz budynków, do stosowania w warstwach od 3 do 50 mm.
Zastosowanie:
Nivoplan Plus stosowany jest do wyrównywania nierównych powierzchni ścian (odbiegających od pionu, chropowatych lub zniszczonych) oraz powierzchni murów z cegły lub bloczków betonowych — przed układaniem płytek ceramicznych. Może być stosowany na wszelkiego rodzaju tradycyjnych podłożach, takich jak: beton, tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny, podkłady cementowe itp. W celu zwiększenia przyczepności zaprawy, w przypadku stosowania warstw o małej grubości, należy ją zmodyfikować poprzez dodanie do wody zarobowej 1 l emulsji syntetycznej Planicrete na każde opakowanie Nivoplanu Plus (25 kg).
Dane techniczne:
Maksymalny czas użytkowania: 2 godziny. Grubość nakładanej warstwy: od 3 do 50 mm. Czas oczekiwania przed montażem okładzin: min. 5 godzin — zależny od grubości warstwy i rodzaju podłoża. Kolor: szary. Nakładanie: pacą metalową.
Zużycie: 1,4 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy. Opakowania worki 25 kg.

Mapegrout 430

Tiksotropowa zaprawa naprawcza o wytrzymałości na ściskanie na poziomie 30 N/mm2 z dodatkiem włókien syntetycznych, drobnego wypełniacza i o regulowanym skurczu. Zastosowanie:
Zaprawa Mapegrout 430 (dawniej Planitop 430) stosowana jest do napraw powierzchni elementów konstrukcji (np. krawędzie płyt balkonowych, stropowych, narożników słupów i belek), a także tuneli, kanałów i innych obiektów hydrotechnicznych - w tym powierzchni mających stały kontakt z wodą do picia. Po zmieszaniu zawartości worka 25 kg z 17,5-18,5% wody uzyskuje się jednorodną zaprawę o dobrej urabialności i właściwościach tiksotropowych do nakładania również na powierzchniach pionowych bez konieczności stosowania dodatkowego szalunku. Mieszankę nakłada się ręcznie kielnią lub metodą natrysku mokrego maszyną tynkarską na podłoże nośne, czyste, pozbawione części luźno związanych i zanieczyszczeń obniżających adhezję. Przed aplikacją podłoże należy zwilżyć wodą. Grubość jednorazowo nakładanej warstwy może wynosić od 5 do 35 mm. W celu poprawy pielęgnacji zaprawy nakładanej na zewnątrz oraz dla dodatkowego obniżenia skurczu do mieszanki Mapegrout 430 można dodać 0,25% (w stosunku wagowym) preparatu pielęgnacyjnego Mapecure SRA. Mapegrout 430 odpowiada wymaganiom normy PN-EN 1504-3 w zakresie klasy R3 wyrobów przeznaczonych do napraw konstrukcyjnych.
Zużycie 17 kg/m2 na 10 mm grubości. Opakowania worki 25 kg.

TOPCEM PRONTO C35
Cementowy podkład podłogowy o bardzo wysokiej wytrzymałości

KLASYFIKACJA ZGODNIE Z EN 13813 Podkłady wykonane przy użyciu Topcem Pronto C35, zgodnie z zaleceniami podanymi w karcie technicznej, są klasyfikowane jako CT C35-F6 A9-A1FL na podstawie normy europejskiej EN 13813.

ZAKRES STOSOWANIA:
Wykonywanie podkładów pływających i związanych z podłożem na nowych i już istniejących podłożach, wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych, biurowych, hotelowych, szpitalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych. Jako podkład pod płytki ceramiczne, kamień naturalny, wykładziny PVC, dywanowe, gumowe, linoleum, panele podłogowe, parkiet i deski z drewna litego, posadzki przemysłowe (żywiczne i cementowe) oraz inne materiały podłogowe.
Przykłady zastosowania:
• wykonywanie podkładów (jastrychów), które mogą być obciążane ruchem pieszym już po 12 godzinach, na których już po 24 godzinach można montować płytki ceramiczne, a po 2 dniach kamień naturalny;
• wykonywanie podkładów, na których już po 4 dniach można montować wykładziny gumowe, PVC, linoleum, drewno, posadzki przemysłowe itp.;
• wykonywanie podkładów na ogrzewaniu podłogowym, bez konieczności stosowania domieszek;
• wykonywanie spadków, również w pomieszczeniach mokrych i basenach;
• wykonywanie warstw dociskowych na balkonach, tarasach;
• wykonywanie podkładów pod mocno obciążane posadzki w pomieszczeniach technicznych, magazynach, halach produkcyjnych, garażach itp.;
• naprawa i uzupełnianie już istniejących podkładów.
• Topcem Pronto C35 może być również stosowany jako gotowa posadzka o wysokiej odporności na ścieranie (A9).

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:
Topcem Pronto C35 jest wstępnie zmieszaną, gotową do użycia zaprawą cementową, o bardzo wysokiej wytrzymałości końcowej (35 N/mm2), krótkim czasie schnięcia i kontrolowanym skurczu, która dzięki przyspieszonemu procesowi wiązania uzyskuje wytrzymałość na poziomie >22 N/mm2, już po 7 dniach od wykonania.
Topcem Pronto C35 składa się ze specjalnych spoiw hydraulicznych i kruszywa o odpowiednim uziarnieniu. Topcem Pronto C35 jest łatwy w zastosowaniu, gdyż wymaga jedynie wymieszania z woda. Dzięki temu można uniknąć błędów związanych z dodawaniem nieodpowiedniej ilości spoiwa oraz niewłaściwym doborem kruszywa – czynnikami, które wywierają istotny wpływ na końcowe parametry podkładu. Topcem Pronto C35 jest idealnym rozwiązaniem w przypadku, gdy występują problemy z dostarczeniem odpowiedniego kruszywa lub transport tradycyjnych materiałów na budowę jest utrudniony. Dzięki krótkiemu czasowi schnięcia Topcem Pronto C35 umożliwia szybszy montaż okładzin. Topcem Pronto C35 zapewnia wysokie przewodnictwo cieplne, w związku z czym jest również produktem rekomendowanym do wykonywania podkładów grzejnych.

Zużycie: 18-20kg/m2/1cm grubości warstwy

ULTRAPLAN RENOVATION
Wzmocniona włóknami, samopoziomująca masa szpachlowa na trudne podłoża, do wykonywania warstw wyrównujących o grubości od 3 do 40 mm.

ZAKRES STOSOWANIA
Ultraplan Renovation jest cementową, samopoziomującą masą szpachlową zbrojoną włóknami, przeznaczoną do wyrównywania i wygładzania nowych i istniejących już podkładów, nakładaną w warstwach o grubości od 3 do 40 mm.
Ultraplan Renovation jest polecany w szczególności do wyrównywania podłoży trudnych, takich jak podłoża drewniane i drewnopochodne różnego typu oraz do podłoży niejednorodnych pod względem parametrów fizyczno-chemicznych, szczególnie w przypadku różnego rodzaju prac remontowych w budynkach, gdzie przeprowadzane są wyburzenia i zmiany układu pomieszczeń. Ultraplan Renovation sprawdza się idealnie przy wygładzaniu i wyrównywaniu powierzchni, w szczególności gdy zachodzi konieczność zniwelowania różnic w poziomach podkładów przed montażem: wszelkiego rodzaju i formatu okładzin ceramicznych i kamiennych, paneli laminowanych i winylowych, podłóg drewnianych wielowarstwowych (typu deska barlinecka) oraz wykładzin.
Wzmocniona włóknami, samopoziomująca masa szpachlowa na trudne podłoża, do wykonywania warstw wyrównujących o grubości 3-40 mm PPNN--EENN 11530841-33
Przykłady zastosowania
Wyrównywanie następujących podłoży:
• betonowych i podkładów cementowych;
• gotowych podkładów, takich jak: Topcem, Topcem Pronto C25, Topcem Pronto C35, Mapecem Pronto;
• anhydrytowych, magnezjowych;
• z wbudowanym ogrzewaniem;
• istniejących już posadzek ceramicznych oraz z kamienia naturalnego i lastryko;
• istniejących już, starych lub nowych, przyklejonych podłóg drewnianych i drewnopochodnych;
• mieszanych;
• istniejących już podłoży drewnianych i drewnopochodnych, np. płyty OSB, MFP, sklejki, podłogi podniesione, na konstrukcjach drewnianych, legarach itp.;
• istniejących już posadzek żywicznych, przyklejonych, winylowych wykładzin kompaktowych (twardych), płyt cementowo-włóknowych i gipsowo-włóknowych.

ZUŻYCIE: 1,4 kg/m² na 1 mm grubości warstwy.

Planicrete

Syntetyczny lateks do uszlachetniania zapraw cementowych i wykonywania warstw sczepnych. Zastosowanie:
Domieszka na bazie syntetycznego lateksu, poprawiająca mechaniczną wytrzymałość i przyczepność mieszanek cementowych używanych do wykonywania podkładów (jastrychów) cementowych, tynków cementowych, cienkich obrzutek itp. Jest przeznaczona również do przygotowania warstw sczepnych na bazie cementu, stosowanych do zespalania świeżych warstw wyrównujących z istniejącym podłożem, do wypełniania otworów lub naprawy uszkodzeń w istniejących podłożach cementowych itp., a także jako dodatek do mieszanek natryskowych, poprawiający przyczepność obrzutki. Planicrete nie powinien być stosowany w czystej postaci. W celu wykonania warstw sczepnych Planicrete należy wymieszać z cementem portlandzkim i wodą lub ewentualnie — odpowiednio z Topcem, Topcem Pronto lub Mapecem Pronto i wodą.  
Zużycie: Zależy od rozcieńczenia i grubości warstwy (patrz karta techniczna).
Opakowania kanistry 5 i 1 kg

Lampocem

Gotowe do użycia, bezskurczowo schnące spoiwo hydrauliczne.
Zastosowanie:
Lampocem jest używany do szybkiego montażu różnego rodzaju elementów do betonu i muru zarówno na powierzchniach pionowych, jak i poziomych, do osadzania śrub, kotew, ram, a także do zewnętrznego zamykania rys. Lampocem ma krótki czas wiązania (3 minuty w temperaturze +20°C). Po zmieszaniu z wodą Lampocem tworzy plastyczną masę o właściwościach tiksotropowych, łatwą do nakładania także na powierzchniach pionowych, bez konieczności użycia szalunku. Ze względu na bardzo krótki czas wiązania zaleca się przygotowywanie niewielkich porcji mieszanki – do 1 kg Lampocem należy dodać 0,20-0,21 l wody i wymieszać kielnią. Przy mieszaniu objętościowym stosować proporcje: 4 części Lampocem i 1 część wody.
Zużycie 1,8 kg/dm3 wypełnianej przestrzeni.
Opakowania: worki 25 kg i po 5 kg.

Planitop 400

Szybkosprawna tiksotropowa zaprawa, o regulowanym skurczu do wykonywania napraw powierzchniowych, stosowanaw zakresie grubości warstwy od 1 do 40 mm.
Zastosowanie:
Zaprawa Planitop 400 stosowana jest do napraw elementów konstrukcji żelbetowych, reprofilacji powierzchni czołowych płyt balkonowych, gzymsów, uszkodzonych narożników, belek, słupów, lokalnych napraw posadzek i wykonywania faset. Planitop 400 jest gotową zaprawą składającą się ze spoiwa cementowego, drobnego wypełniacza oraz dodatków i domieszek modyfikujących. Mieszankę do użycia przygotowuje się, dodając do zawartości worka 25 kg wodę w ilości 3,75-4 l. Przygotowaną zaprawę należy zużyć w ciągu 10 minut, nakładając kielnią lub pacą na podłoże nośne, czyste, pozbawione części luźno związanych i zanieczyszczeń obniżających adhezję. Przed aplikacją podłoże należy zwilżyć wodą. Grubość jednorazowo nakładanej warstwy może wynosić do 40 mm. Naprawiane powierzchnie mogą być poddane obciążeniom już po kilku godzinach od aplikacji zaprawy Planitop 400. Zaprawa Planitop 400 odpowiada wymaganiom normy PN-EN 1504-3 w zakresie klasy R3 wyrobów przeznaczonych do napraw konstrukcyjnych.

Zużycie 18,5 kg/m2 na 10 mm grubości. Opakowania worki 25 kg

Kerapoxy Cleaner
zmywacz do fug epoksydowych

Preparat do usuwania pozostałości fug epoksydowych (takich jak Kerapoxy, Kerapoxy P, Kerapoxy Design, Kerapoxy CQ) z okładzin ceramicznych, mozaiki. Dane techniczne pH płynu: 12. Czas oczekiwania przed spłukaniem preparatu: kilka minut; czynność powtarzać, aż do usunięcia zabrudzeń. Przechowywanie: 24 miesiące. Nanoszenie: poprzez natrysk. Zużycie zależnie od potrzeb.
Opakowania – pojemniki 5 kg, – butelki ze spryskiwaczem: 0,75 kg.
(c)2023, Hurtownia TERMEX, Wszelkie prawa zastrzeżone. Ostatnia aktualizacja: 30-04-2024

Liczba odwiedzin: 17286
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem