MAPEI CHEMIA BUDOWLANA

Primer G

Skoncentrowany preparat gruntujący na bazie żywic syntetycznych w dyspersji wodnej, do podłoży chłonnych.
Zastosowanie:
Gruntowanie powierzchni gipsowych i cementowych wewnątrz pomieszczeń przed układaniem płytek ceramicznych i kamienia naturalnego oraz przed wykonywaniem warstw wyrównujących.
Minimalny czas schnięcia: 2 godziny.
Zużycie 0,1-0,2 kg na 1 m2 , zależnie od zastosowania i chłonności podłoża.
Opakowania kanistry 5 kg oraz butelki 1 kg,

Mapegrunt

Szybkoschnący środek gruntujący na bazie żywic syntetycznych, do chłonnych podłoży.
Zastosowanie:
Mapegrunt jest dyspersyjnym środkiem gruntującym na bazie żywic syntetycznych, które na powierzchni tworzą elastyczną warstwę tzw. film. Warstwa ta wzmacnia podłoże, zwiększa przyczepność klejów, szpachlówek, tynków, farb i klejów do powierzchni płytek ceramicznych.Na powierzchniach gipsowych i cementowych warstwa Mapegrunt zapobiega powstawaniu reakcji chemicznej między gipsem a cementem, której produktem w obecności wilgoci jest związek zwany etringit. Mapegrunt poprawia przyczepność tapet,ale również ułatwia późniejsze ich usuwanie i zmniejsza zużycie kleju do tapet.
Minimalny czas schnięcia: 2 godziny.
Zużycie 0,1-0,2 kg na 1 m2 , zależnie od zastosowania i chłonności podłoża.
Opakowania kanistry 5 kg.

Eco Prim Grip

Uniwersalny, gotowy do użycia preparat gruntujący i promotor przyczepności (zawierający piasek kwarcowy), o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych, do stosowania na podłożach niechłonnych i o zmniejszonej chłonności, przed nakładaniem mas naprawczych, wyrównujących i samopoziomujących oraz zapraw klejących do płytek ceramicznych i kamienia naturalnego.
Zużycie: 0,2-0,3 kg/m².
Opakowania: pojemniki 5kg.

Keraflex Maxi S1 (C2TE S1)

Odkształcalna, cementowa, tiksotropowa zaprawa klejąca o wysokich parametrach i przedłużonym czasie schnięcia otwartego z zastosowaniem technologii Low Dust. Szczególnie polecana do montażu gresu szkliwionego i kamienia naturalnego o dużych formatach. Grubość warstwy od 3 do 15 mm.

Zastosowanie: Klejenie na zewnątrz i wewnątrz budynków płytek ceramicznych, gresu każdego typu i mozaiki ceramicznej, na ścianach i podłogach, na podłożach: − tradycyjnych (tynki, posadzki cementowe, ściany z cegieł, bloczków itp.), − z płyt kartonowo-gipsowych i tynkach gipsowych, − z istniejących okładzin ceramicznych, kamienia naturalnego i lastryko, o ile są odpowiednio przygotowane i mocno związane z podłożem, − wylewkach betonowych, fibrobetonie, powierzchniach z elementów prefabrykowanych (sezonowanych powyżej 4 miesięcy), − podkładach z ogrzewaniem podłogowym, − na powierzchniach uszczelnionych uprzednio przy użyciu Mapelastic, Mapelastic Smart, Mapegum WPS, − na podłożach odkształcalnych. Keraflex Maxi S1 może być stosowany do układania płytek o małych i dużych formatach na nierównym podłożu - bez konieczności wcześniejszego wyrównywania, a także do mocowania płytek (nawet o dużych formatach) w płaszczyźnie pionowej bez efektu ich osuwania. Keraflex Maxi S1 może być również stosowany do mocowania materiałów izolacyjnych takich jak styropian, styropian ekstrudowany, wełna mineralna i szklana, Eraclit®, panele dźwiękochłonne itp. Dzięki innowacyjnej technologii Low Dust charakteryzującej ten klej, drastycznej redukcji uległa ilość pyłu emitowanego podczas mieszania, co znacznie zwiększyło komfort i bezpieczeństwo pracy. Dane techniczne Maksymalny czas użytkowania: ponad 8 godzin. Czas schnięcia otwartego: około 30 minut. Korygowalność: około 60 minut. Spoinowanie: – na ścianach: po 4-8 godzinach, – na podłogach: po 24 godzinach. Obciążenie ruchem pieszym: po 24 godzinach. Pełne obciążenie: po 14 dniach. Elastyczność: wysoka. Kolory: biały i szary. Odkształcalność zgodnie z normą PN-EN 12004: klasa S1 — odkształcalny. Nakładanie: szpachlą nr 4, 5, 6 lub 10.
Zużycie 1,2 kg/m 2 na 1 mm grubości. Opakowania - szary: worki 25 kg. - biały: worki 23 kg.

Adesilex P9 (C2TE)

Klej cementowy o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie schnięcia otwartego, do wszystkich rodzajów płytek ceramicznych oraz kamienia naturalnego.
DANE TECHNICZNE: Maksymalny czas użytkowania: ponad 8 godz. Czas schnięcia otwartego: powyżej 30 min. Spoinowanie: – na ścianach: po 4-8 godz., – na podłogach: po 24 godz. Obciążenie ruchem pieszym: po około 24 godz. Pełne obciążenie: po około 14 dniach. Nakładanie: pacą zębatą nr 4, 5 lub 6.
Kolor: biały i szary. Zużycie: 2-5 kg/m².
Opakowania: worki 25 i 5 kg.

Kerabond T (C1T)

Wzmocniona, tiksotropowa, cementowa zaprawa klejąca o wysokiej przyczepności, do płytek gresowych.

Zastosowanie:Kerabond T jest przeznaczony do klejenia wszystkich typów płytek ceramicznych i mozaiki ceramicznej na zewnątrz i wewnątrz budynków, na każdym typie podłoża (posadzki, ściany, sufity), na podłożach tradycyjnych (tynki cementowe i cementowo-wapienne, posadzki cementowe i tynki gipsowe jednowarstwowe, ściany z bloczków itp.), o ile są stabilne, mocne, suche i czyste. Umożliwia klejenie płytek od góry bez efektu spływania. Podłoża chłonne należy zagruntować wcześniej preparatem Primer G. Kerabond T jest klejem szczególnie polecanym do mocowania płytek gresowych i klinkierowych wewnątrz pomieszczeń, o maksymalnym formacie do 900 cm 2 . Uwaga: Po wymieszaniu zaprawy klejącej Kerabond T z emulsją Isolastic (zamiast z wodą) parametry kleju ulegają znacznej poprawie, a klej spełnia wymagania klasy C2ES2 zgodnie z normą PN-EN 12004 — kleje cementowe o wysokich parametrach, wysokoodkształcalne.
Dane techniczne:
Maksymalny czas użytkowania: ponad 8 godzin. Czas schnięcia otwartego: około 20 minut. Korygowalność: do 45 minut. Spoinowanie: – na ścianach: po 4-8 godzinach, – na podłogach: po 24 godzinach. Obciążenie ruchem pieszym: po około 24 godzinach. Pełne obciążenie: po około 14 dniach. Kolor: biały i szary. EMICODE: EC1 PLUS R — bardzo niska emisja. Nakładanie: pacą zębatą nr 4, 5 lub 6. Przechowywanie: 12 miesięcy. Zużycie 2-5 kg/m 2 . Opakowania worki 25 kg.

Mapeklej Extra (C1)

Cementowa zaprawa klejąca do płytek ceramicznych.

Zastosowanie: Montaż mozaiki ceramicznej i płytek ceramicznych średniego formatu na zewnątrz i wewnątrz budynków, na tradycyjnych nieodkształcalnych i chłonnych podłożach, takich jak: tynki cementowe i cementowo-wapienne, podkłady (jastrychy) cementowe, tynki gipsowe jednowarstwowe, ściany z bloczków itp. — o ile są mocne, stabilne, suche i czyste. Podłoża chłonne należy wcześniej zagruntować preparatem Primer G.
Dane techniczne: Maksymalny czas użytkowania: 6-8 godzin. Czas schnięcia otwartego: około 20 minut. Korygowalność: do 30 minut. Spoinowanie: – na ścianach: po 4-8 godzinach. – na podłogach: po 24 godzinach. Obciążenie ruchem pieszym: po około 24 godzinach. Pełne obciążenie: po około 14 dniach. Kolor: szary. EMICODE: EC1 R — bardzo niska emisja. Nakładanie: pacą zębatą nr 4, 5 lub 6.
Zużycie 2-4 kg/m2. Opakowania worki 25 kg.

Mapelastic

Elastyczna, dwuskładnikowa izolacja przeciwwodna na bazie cementu i żywic syntetycznych do uszczelniania balkonów, tarasów, łazienek i basenów. Zastosowanie Wykonywanie powłok wodochronnych na podłożach cementowych, uszczelnianie łazienek, natrysków, balkonów, tarasów, basenów pływackich itp. przed układaniem płytek ceramicznych. Mapelastic może być nakładany na podkłady i tynki cementowe, na istniejące podłogi pokryte płytkami ceramicznymi, kamieniem naturalnym, lastryko itp. - pod warunkiem, że są czyste i mocno związane z podłożem. Grubość pojedynczej warstwy nie powinna przekraczać 2 mm, natomiast grubość dwóch warstw izolacji powinna wynosić min. 2 mm. W przypadku nanoszenia zaprawy na powierzchnie poziome, na podłoża szczególnie narażone na obciążenia lub popękane, zaleca się zatopienie w drugiej warstwie zaprawy siatki Mapenet 150 (4x4,5 mm). W celu zwiększenia wytrzymałości warstwy izolacyjnej i zdolności mostkowania (crack bridging) zaleca się zatopienie, przed naniesieniem drugiej warstwy, włókniny polipropylenowej Mapetex Sel. Zaprawę należy nanosić na wilgotne, ale nie mokre podłoże. Ułożona warstwa hydroizolacji Mapelastic powinna być zabezpieczona przed opadami deszczu przez pierwsze 24 godziny po wykonaniu. Okładzinę ceramiczną można układać min. po 4-5 dniach od wykonania izolacji, przy czym w sprzyjających warunkach (wysoka temperatura, niska wilgotność powietrza i podłoża) czas ten może ulec skróceniu nawet do 24 godzin. Powłoka wykonana z Mapelastic zabezpiecza powierzchnię przed wodą, zachowując jednocześnie paroprzepuszczalność. Posiada zdolność pokrywania mikropęknięć w podłożu nawet do 2,5 mm (przy zastosowaniu Mapetex Sel). Mapelastic odpowiada wymogom normy PN-EN 1504-2, w zakresie zasad ochrony powierzchni betonowych PI, MC i IR. Produkt jest również zgodny z wymogami normy PN-EN 14891.

Zużycie: 1,7 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy. Opakowania:
- zestawy po 16 kg (część A 12 kg + część B 4 kg),
- zestawy po 32 kg (część A 24 kg + część B 8 kg).

Mapegum WPS

Elastyczna, gotowa do użycia, płynna folia, o krótkim czasie schnięcia do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych wewnątrz budynków. Zastosowanie:
Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych wewnątrz budynków na powierzchniach narażonych na zawilgocenie lub okresowy kontakt z wodą, nienarażonych na podciąganie wilgoci z podłoża. Mapegum WPS może być stosowany na każdym rodzaju podłoża: płytach kartonowo-gipsowych, tynkach gipsowych, tynkach tradycyjnych, wylewkach cementowych i anhydrytowych, ścianach z bloczków gazobetonowych, płytach drewnianych, wiórowych i OSB, starych okładzinach ceramicznych i z kamienia naturalnego. Mapegum WPS zabezpiecza przed wilgocią ściany, posadzki i sufity w pomieszczeniach mokrych, tj. kuchnie, łazienki itp. Powinien być stosowany przed ułożeniem okładziny ceramicznej lub kamienia naturalnego.

Zużycie: 1,5 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy. Opakowania: wiaderka plastikowe 5, 10kg.

Taśma uszczelniająca TPER

Taśma uszczelniająca do uszczelnień naroży, dylatacji, odwodnień liniowych.
szerokość 12cm, długość od 1m do 50m

Fuga Ultracolor plus

Elastyczna, szybkowiążąca i szybkoschnąca, odporna na ścieranie zaprawa do wypełniania szczelin o szerokości od 2 do 20 mm, niepowodująca powstawania plam i wykwitów, o właściwościach hydrofobowych, z efektem perlenia DropEffect® oraz technologią BioBlock®, zapobiegającą rozwojowi grzybów i pleśni.
Zastosowanie:
Spoinowanie posadzek oraz ścian zewnętrznych i wewnętrznych pokrytych wszelkiego rodzaju płytkami ceramicznymi (monocottura, bicottura, klinkierowymi, płytkami gresowymi itp.), terakotą, okładzinami kamiennymi (kamień naturalny, marmur, granit, kamień sztuczny itp.), mozaiką szklaną i kamienną. Zapewnia całkowitą jednolitość koloru i nie powoduje wykwitów na powierzchni. Ze względu na szybki czas wiązania i schnięcia umożliwia szybkie oddanie prac i użytkowanie powierzchni. Technologia BioBlock® zastosowana w Ultracolor Plus uniemożliwia powstawanie różnego rodzaju pleśni i grzybów oraz ich rozmnażanie się na powierzchni fugi w wilgotnym otoczeniu. Ponadto zastosowanie specjalnych dodatków hydrofobowych (technologia DropEffect®) zapewnia wysokie właściwości hydrofobowe zaprawy, powodując zmniejszenie jej nasiąkliwości, niską podatność na zabrudzenia i zapewniając większą trwałość. Idealna do spoinowania elewacji zewnętrznych, balkonów, tarasów, basenów, łazienek i kuchni. Ze względu na swoją wysoką wytrzymałość i odporność na ścieranie nadaje się idealnie do fugowania posadzek w supermarketach, na stacjach benzynowych, w restauracjach, na lotniskach, w obiektach użyteczności publicznej itp.
Dane techniczne:
Czas zachowania właściwości roboczych: 35-40 minut. Czas oczekiwania przed profilowaniem spoiny: 15-30 minut. Obciążenie ruchem pieszym: po około 3 godzinach. Pełne obciążenie: po 24 godzinach (48 godzin dla niecek i basenów). Kolory: 37. Nakładanie: gumową pacą MAPEI lub zacieraczką mechaniczną. Profilowanie: gąbką MAPEI lub pacą Scotch-Brite®. EMICODE: EC1 PLUS — bardzo niska emisja.
Zużycie: Uzależnione od formatu płytki i szerokości spoiny.
Opakowania worki 5 i 2 kg.

Mapesil AC

Silikon sanitarny do wykonania wodoszczelnych wypełnień szczelin dylatacyjnych i połączeń sanitarnych, odporny na działanie pleśni i grzybów, dostępny w 30 kolorach. Odkształcalność do 25%.
Zastosowanie:
Zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków do uszczelniania połączeń dylatacyjnych w posadzkach ceramicznych i ścianach, o rozszerzalności do 25% w stosunku do stanu początkowego, do stosowania w basenach pływackich, łazienkach i kabinach prysznicowych. Mapesil AC może być także stosowany do tworzenia idealnie elastycznego uszczelnienia pomiędzy różnymi elementami konstrukcji, urządzeń inżynierskich, przy budowie statków, samochodów itp. UWAGA! Mapesil AC ma doskonałą przyczepność do szkła, ceramiki i anodowanego aluminium. Po wcześniejszym zagruntowaniu preparatem Primer FD — ma dobrą przyczepność także do drewna, metalu, powłok malarskich, tworzyw sztucznych, gumy itp. Mapesil AC odpowiada klasie F-25-LM w zakresie normy ISO 11600.

Kartusz 310ml

Eporip Turbo

Bardzo szybko twardniejąca, dwuskładnikowa żywica poliestrowa do naprawy pęknięć w podłożach cementowych, klejenia oraz naprawy ubytków.
DANE TECHNICZNE: Postać: składnik A: płynna masa; składnik B: płynna masa. Proporcje mieszania: składnik A:składnik B = 500:8. Czas wiązania: 20-30 min. Maksymalny czas użytkowania: 7 min. Nakładanie: pędzlem, pacą lub wlewanie. Kolor: składnik A: szary; składnik B: biały. 
Zużycie: 1,7 kg na 1 l objętości szczeliny. Opakowania: puszki metalowe 508 g. Składnik A: 500 g; składnik B: 8 g.

Eporip

Dwuskładnikowy preparat epoksydowy, niezawierający rozpuszczalników, przeznaczony do monolitycznego łączenia elementów konstrukcji, jako warstwa sczepna oraz do scalania pęknięć w podłożu cementowym.
DANE TECHNICZNE: Postać: składnik A: płynna masa; składnik B: płynna masa. Proporcje mieszania: składnik A:składnik B = 3:1. Czas wiązania: 24 godz. Maksymalny czas użytkowania: 60 min. Czas schnięcia otwartego: 5 godz. (23°C). Nakładanie: pędzlem, pacą, wlewanie. Kolor: składnik A: szary; składnik B: biały. Zużycie: 1,35 kg/dm3 (1,35 kg na 1 l objętości szczeliny).
Opakowania: zestawy 2 kg.

Nivoplan Plus

Cementowa zaprawa wyrównująca przeznaczona do ścian i podłóg wewnątrz i na zewnątrz budynków, do stosowania w warstwach od 3 do 50 mm.
Zastosowanie:
Nivoplan Plus stosowany jest do wyrównywania nierównych powierzchni ścian (odbiegających od pionu, chropowatych lub zniszczonych) oraz powierzchni murów z cegły lub bloczków betonowych — przed układaniem płytek ceramicznych. Może być stosowany na wszelkiego rodzaju tradycyjnych podłożach, takich jak: beton, tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny, podkłady cementowe itp. W celu zwiększenia przyczepności zaprawy, w przypadku stosowania warstw o małej grubości, należy ją zmodyfikować poprzez dodanie do wody zarobowej 1 l emulsji syntetycznej Planicrete na każde opakowanie Nivoplanu Plus (25 kg).
Dane techniczne:
Maksymalny czas użytkowania: 2 godziny. Grubość nakładanej warstwy: od 3 do 50 mm. Czas oczekiwania przed montażem okładzin: min. 5 godzin — zależny od grubości warstwy i rodzaju podłoża. Kolor: szary. Nakładanie: pacą metalową.
Zużycie: 1,4 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy. Opakowania worki 25 kg.

Mapegrout 430

Tiksotropowa zaprawa naprawcza o wytrzymałości na ściskanie na poziomie 30 N/mm2 z dodatkiem włókien syntetycznych, drobnego wypełniacza i o regulowanym skurczu. Zastosowanie:
Zaprawa Mapegrout 430 (dawniej Planitop 430) stosowana jest do napraw powierzchni elementów konstrukcji (np. krawędzie płyt balkonowych, stropowych, narożników słupów i belek), a także tuneli, kanałów i innych obiektów hydrotechnicznych - w tym powierzchni mających stały kontakt z wodą do picia. Po zmieszaniu zawartości worka 25 kg z 17,5-18,5% wody uzyskuje się jednorodną zaprawę o dobrej urabialności i właściwościach tiksotropowych do nakładania również na powierzchniach pionowych bez konieczności stosowania dodatkowego szalunku. Mieszankę nakłada się ręcznie kielnią lub metodą natrysku mokrego maszyną tynkarską na podłoże nośne, czyste, pozbawione części luźno związanych i zanieczyszczeń obniżających adhezję. Przed aplikacją podłoże należy zwilżyć wodą. Grubość jednorazowo nakładanej warstwy może wynosić od 5 do 35 mm. W celu poprawy pielęgnacji zaprawy nakładanej na zewnątrz oraz dla dodatkowego obniżenia skurczu do mieszanki Mapegrout 430 można dodać 0,25% (w stosunku wagowym) preparatu pielęgnacyjnego Mapecure SRA. Mapegrout 430 odpowiada wymaganiom normy PN-EN 1504-3 w zakresie klasy R3 wyrobów przeznaczonych do napraw konstrukcyjnych.
Zużycie 17 kg/m2 na 10 mm grubości. Opakowania worki 25 kg.

TopCem Pronto

Gotowa do użycia zaprawa hydrauliczna, normalnie wiążąca, przeznaczona do przygotowania szybkoschnących (4 dni) podkładów cementowych o kontrolowanym skurczu.
Zastosowanie:
Topcem Pronto może być stosowany do wykonywania podkładów pływających oraz podkładów związanych z podłożem na nowych i eksploatowanych posadzkach, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Można na nim układać okładziny ceramiczne, PVC, linoleum, kamień naturalny, wykładziny dywanowe i inne rodzaje wykładzin, gdy konieczny jest szybki czas schnięcia. Topcem Pronto jest gotową zaprawą, którą można stosować po wymieszaniu z wodą. Topcem Pronto jest optymalnym rozwiązaniem na budowach, gdzie nie ma możliwości doboru kruszywa o odpowiedniej granulacji lub brak wystarczająco dużo miejsca na jego magazynowanie. Topcem Pronto może być stosowany do wykonywania podkładów o grubości do 60 mm. Posadzki związane z podłożem (o grubości poniżej 35 mm) wymagają zastosowania warstwy sczepnej wykonanej z cementu, emulsji Planicrete i wody. Podkłady pływające (o grubości powyżej 35 mm) należy wykonywać na warstwie rozłożonej folii polietylenowej. Dane techniczne Zalecane proporcje mieszania: 1 worek 25 kg Topcem Pronto na 1,7 litra wody. Dopuszczalny okres użytkowania mieszanki: 60 minut. Obciążenie ruchem pieszym: po 12 godzinach. Czas oczekiwania przed rozpoczęciem montażu: płytek ceramicznych − 24 godz., kamienia naturalnego − 2 dni, parkietów − 4 dni. Wilgotność resztkowa po 4 dniach: poniżej 2%. EMICODE: EC1PLUS R — bardzo niska emisja.

Zużycie: 18-20 kg/m2 przy grubości 1 cm, w zależności od stopnia zagęszczenia.
Opakowania worki 25 kg.

Ultraplan Renovation

Wzmocniona włóknami, szybkowiążąca, cementowa masa samopoziomująca do stosowania w warstwie o grubości od 3 do 30mm.
Zastosowanie:
Wyrównywanie, wygładzanie i usuwanie różnic w poziomie w zakresie od 3 do 30 mm, nowych lub już istniejących podłoży tj. np. posadzki betonowe, podkłady (jastrychy) cementowe i anhydrytowe, posadzki z kamienia, lastryko i płytki ceramiczne, stare i nowe, stabilne podłogi drewniane i drewnopochodne. Ultraplan Renovation nadaje się na podłoża, gdzie wymagana jest dobra wytrzymałość na obciążenia, również na obciążenia meblami na kółkach. Może być stosowany na systemach ogrzewania podłogowego. Dane techniczne Maksymalny czas użytkowania: 20 minut. Czas wiązania: 50-70 min Grubość nakładanej warstwy: od 3 do 30 mm. Obciążenie ruchem pieszym: po około 4-5 godzinach. Czas oczekiwania przed układaniem wykładziny: 1-3 dni w zależności od grubości. Kolor: szary. Nakładanie: pacą, raklą lub pompą. EMICODE: EC1— bardzo niska emisja lotnych związków organicznych. Przechowywanie: 12 miesięcy. Zużycie 1,4 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy. Opakowania worki 23 kg.

Keraflex Extra S1

Odkształcalna, cienkowarstwowa, tiksotropowa zaprawa klejąca o wysokich parametrach i wydłużonym czasie schnięcia otwartego do płytek ceramicznych oraz kamienia naturalnego.

Zastosowanie: Klejenie na zewnątrz i wewnątrz budynków płytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), kamienia naturalnego, na ścianach i podłogach, na podłożach takich jak: - podkłady cementowe, w tym podkłady z ogrzewaniem podłogowym; - podkłady anhydrytowe zagruntowane wcześniej Mapegrunt, Primer G lub Eco Prim T. - tynki cementowe i zaprawy cementowo-wapienne - jednowarstwowe tynki gipsowe - płyty kartonowo-gipsowe, pod warunkiem, że są stabilnie zamocowane. - istniejące posadzki (ceramiczne, marmurowe, itp.). - powierzchnie uszczelnione uprzednio przy użyciu Mapelastic, Mapelastic Smart, Mapegum WPS- podłoża odkształcalne. Keraflex Extra S1 może być stosowany do układania wszystkich rodzajów i formatów płytek ceramicznych i kamienia naturalnego na zewnątrz i wewnątrz budynku na pionowych i poziomych podłożach mogących podlegać odkształceniom. Keraflex Extra S1 może być również stosowany do mocowania materiałów izolacyjnych takich jak styropian, styropian ekstrudowany, wełna mineralna i szklana, Eraclit®, panele dźwiękochłonne itp. Dane techniczne:
Maksymalny czas użytkowania: ponad 8 godzin. Czas schnięcia otwartego: około 30 minut. Korygowalność: około 60 minut. Spoinowanie: – na ścianach: po 4-8 godzinach, – na podłogach: po 24 godzinach. Obciążenie ruchem pieszym: po 24 godzinach. Pełne obciążenie: po 14 dniach. Kolory: biały i szary. Odkształcalność zgodnie z normą PN-EN 12004: klasa S1 — odkształcalny. Nakładanie: pacą nr 4, 5, 8 lub 10.
Zużycie: Klejenie ceramiki: - mozaika i małe formaty płytek (paca 4mm): 2 kg/m2 - formaty normalne (paca 5mm): 2,5-3 kg/m2 - duże formaty, płytki na zewnątrz (paca 8-10mm): 5 kg/m2
Opakowania - szary: worki 25 kg. - biały: worki 23 kg.

Keraset Maxi Express

Grubowarstwowa (do 20 mm), szybkowiążąca, cementowa zaprawa klejąca do płytek gresowych. Zastosowanie Keraset Maxi Express jest przeznaczony do klejenia płytek ceramicznych, gresu (format 900 cm2) i niewrażliwego na wilgoć kamienia naturalnego, na tradycyjnych, stabilnych podłożach cementowych wewnątrz pomieszczeń. Keraset Maxi Express jest rekomendowany w szczególności do klejenia okładzin na nierównych powierzchniach poziomych bez konieczności ich wcześniejszego wyrównywania.
Przykłady zastosowań - Klejenie płytek gresowych o formacie do 900 cm2 wewnątrz pomieszczeń. - Klejenie płytek ceramicznych i gresu na warstwie o grubości do 20 mm. - Klejenie płytek ceramicznych i gresu na nierównych podłożach bez wcześniejszego ich wyrównania. - Klejenie płytek ceramicznych i gresu w sytuacjach, gdy wymagane jest szybkie wykonanie prac. - Klejenie kamienia naturalnego o małej lub średniej wrażliwości na wilgoć.
Dane techniczne: Maksymalny czas użytkowania: 60 minut. Czas schnięcia otwartego: 15-20 minut. Spoinowanie: po 4 godzinach. Obciążenie ruchem pieszym: po około 4 godzinach. Pełne obciążenie: po około 24 godzinach. Kolor: szary. Nakładanie: pacą zębatą nr 6 lub 10. EMICODE: EC1 R — bardzo niska emisja.
Zużycie 1,2 kg/m2 na 1 mm warstwy.
Opakowania: worki 25 kg.

Plastimul 2K Super

Dwukomponentowa, wysokoelastyczna, bitumiczna emulsja hydroizolacyjna z dodatkiem kulek polistyrenowych.
Zastosowanie:
Plastimul 2K Super jest stosowany do wykonywania hydroizolacji poziomych i pionowych powierzchni betonowych lub z cegły, które są poddane oddziaływaniu obciążeń dynamicznych, a także w niskiej temperaturze oraz w warunkach wysokiej wilgotności. Plastimul 2K Super jest dwuskładnikową wysokoplastyczną emulsją bitumiczną, niezawierającą rozpuszczalnika, z dodatkiem kulek polistyrenowych i spoiwa hydraulicznego. W celu przygotowania mieszanki należy wsypać spoiwo do emulsji bitumicznej i dokładnie wymieszać, stosując mieszadło i wiertarkę wolnoobrotową. Plastimul 2K Super jest nakładany przy użyciu pacy gładkiej lub ząbkowanej. Dzięki obecności spoiwa mieszanka szybko wysycha i tworzy powłokę wodoszczelną o właściwościach elastycznych. Zużycie 0,75 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy, w zależności od rodzaju podłoża.
Opakowania pojemniki 21,7 kg:

Adesilex PG4

Dwuskładnikowy, tiksotropowy klej epoksydowy do wklejania uszczelniających taśm dylatacyjnych MAPEBAND, MAPEBAND TPE, wzmocnień PVC i hypalonowych.
DANE TECHNICZNE: Proporcje mieszania: składnik A:składnik B = 3:1. Maksymalny czas użytkowania w +23°C: 70 min. Minimalna grubość warstwy: 1-2 mm. Maksymalna grubość warstwy: 1 cm. Nakładanie: kielnią.
Zużycie: 1,6-1,65 kg/m² na 1 mm grubości. Opakowania: pojemniki 6 kg (A+B) oraz 30 kg (A+B).

Planicrete

Syntetyczny lateks do uszlachetniania zapraw cementowych i wykonywania warstw sczepnych. Zastosowanie:
Domieszka na bazie syntetycznego lateksu, poprawiająca mechaniczną wytrzymałość i przyczepność mieszanek cementowych używanych do wykonywania podkładów (jastrychów) cementowych, tynków cementowych, cienkich obrzutek itp. Jest przeznaczona również do przygotowania warstw sczepnych na bazie cementu, stosowanych do zespalania świeżych warstw wyrównujących z istniejącym podłożem, do wypełniania otworów lub naprawy uszkodzeń w istniejących podłożach cementowych itp., a także jako dodatek do mieszanek natryskowych, poprawiający przyczepność obrzutki. Planicrete nie powinien być stosowany w czystej postaci. W celu wykonania warstw sczepnych Planicrete należy wymieszać z cementem portlandzkim i wodą lub ewentualnie — odpowiednio z Topcem, Topcem Pronto lub Mapecem Pronto i wodą.  
Zużycie: Zależy od rozcieńczenia i grubości warstwy (patrz karta techniczna).
Opakowania kanistry 5 i 1 kg

Lampocem

Gotowe do użycia, bezskurczowo schnące spoiwo hydrauliczne.
Zastosowanie:
Lampocem jest używany do szybkiego montażu różnego rodzaju elementów do betonu i muru zarówno na powierzchniach pionowych, jak i poziomych, do osadzania śrub, kotew, ram, a także do zewnętrznego zamykania rys. Lampocem ma krótki czas wiązania (3 minuty w temperaturze +20°C). Po zmieszaniu z wodą Lampocem tworzy plastyczną masę o właściwościach tiksotropowych, łatwą do nakładania także na powierzchniach pionowych, bez konieczności użycia szalunku. Ze względu na bardzo krótki czas wiązania zaleca się przygotowywanie niewielkich porcji mieszanki – do 1 kg Lampocem należy dodać 0,20-0,21 l wody i wymieszać kielnią. Przy mieszaniu objętościowym stosować proporcje: 4 części Lampocem i 1 część wody.
Zużycie 1,8 kg/dm3 wypełnianej przestrzeni.
Opakowania: worki 25 kg i po 5 kg.

Planitop 400

Szybkosprawna tiksotropowa zaprawa, o regulowanym skurczu do wykonywania napraw powierzchniowych, stosowanaw zakresie grubości warstwy od 1 do 40 mm.
Zastosowanie:
Zaprawa Planitop 400 stosowana jest do napraw elementów konstrukcji żelbetowych, reprofilacji powierzchni czołowych płyt balkonowych, gzymsów, uszkodzonych narożników, belek, słupów, lokalnych napraw posadzek i wykonywania faset. Planitop 400 jest gotową zaprawą składającą się ze spoiwa cementowego, drobnego wypełniacza oraz dodatków i domieszek modyfikujących. Mieszankę do użycia przygotowuje się, dodając do zawartości worka 25 kg wodę w ilości 3,75-4 l. Przygotowaną zaprawę należy zużyć w ciągu 10 minut, nakładając kielnią lub pacą na podłoże nośne, czyste, pozbawione części luźno związanych i zanieczyszczeń obniżających adhezję. Przed aplikacją podłoże należy zwilżyć wodą. Grubość jednorazowo nakładanej warstwy może wynosić do 40 mm. Naprawiane powierzchnie mogą być poddane obciążeniom już po kilku godzinach od aplikacji zaprawy Planitop 400. Zaprawa Planitop 400 odpowiada wymaganiom normy PN-EN 1504-3 w zakresie klasy R3 wyrobów przeznaczonych do napraw konstrukcyjnych.

Zużycie 18,5 kg/m2 na 10 mm grubości. Opakowania worki 25 kg

Kerapoxy Cleaner
zmywacz do fug epoksydowych

Preparat do usuwania pozostałości fug epoksydowych (takich jak Kerapoxy, Kerapoxy P, Kerapoxy Design, Kerapoxy CQ) z okładzin ceramicznych, mozaiki. Dane techniczne pH płynu: 12. Czas oczekiwania przed spłukaniem preparatu: kilka minut; czynność powtarzać, aż do usunięcia zabrudzeń. Przechowywanie: 24 miesiące. Nanoszenie: poprzez natrysk. Zużycie zależnie od potrzeb.
Opakowania – pojemniki 5 kg, – butelki ze spryskiwaczem: 0,75 kg.

Mapetherm ST
klej do styropianu

Zaprawa do mocowania płyt styropianowych przy ocieplaniu budynków.
Zastosowanie: Zaprawa przeznaczona jest do mocowania płyt termoizolacyjnych ze styropianu, w bezspoinowym ocieplaniu ścian zewnętrznych. Mocowanie płyt styropianowych do podłoży mineralnych, takich jak: beton, prefabrykaty żelbetowe, surowe powierzchnie wykonane z cegieł, bloczków ceramicznych, silikatowych, betonowych, keramzytowych, gazobetonowych, mury z kamienia naturalnego, tynki mineralne, itp. Zaprawa przeznaczona jest zarówno do obiektów nowych jak i poddawanych termomodernizacji. Zaprawę wymieszać z czystą, zimną wodą w proporcji 4,75-5,25 litrów wody na 25 kg suchej zaprawy (19% – 21% wody wagowo) za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, gęstej i plastycznej masy. Zaprawa zachowuje swoje właściwości robocze przez ok. 2 godziny od wymieszania. Narzędzia paca zębata, paca stalowa, kielnia trapezowa, mieszadło do zapraw.
Zużycie Orientacyjne zużycie na równym podłożu: Montaż płyt izolacyjnych ok. 4 kg/m². Opakowania worki 25 kg.

Mapetherm SI
klej do siatki

Zaprawa do mocowania płyt styropianowych oraz wykonywania na nich warstwy wyrównującej, zbrojonej siatką z włókna szklanego przy ocieplaniu budynków.
Zastosowanie:  Zaprawa przeznaczona jest do szpachlowania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego w bezspoinowym ocieplaniu ścian zewnętrznych. Może być również stosowana do wykonywania warstwy wyrównującej na ścianach wewnątrz lub zewnątrz budynków oraz do mocowania płyt termoizolacyjnych ze styropianu. Szpachlowanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego na płytach termoizolacyjnych ze styropianu oraz mocowanie płyt styropianowych na podłożach mineralnych, takich jak: beton, prefabrykaty żelbetowe surowe powierzchnie wykonane z cegieł, bloczków ceramicznych, silikatowych, betonowych, keramzytowych, gazobetonowych, mury z kamienia naturalnego, tynki mineralne, itp. Zaprawa przeznaczona jest zarówno do obiektów nowych jak i poddawanych termomodernizacji. Zaprawę przygotowywać z czystą, zimną wodą w proporcji 5,5-6,0 litrów na 25 kg suchej zaprawy (22% - 24% wody wagowo), mieszając za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, gęstej i plastycznej masy. Zaprawa zachowuje swoje właściwości robocze przez ok. 2,5 godziny od wymieszania składników. Narzędzia paca zębata, paca stalowa, kielnia trapezowa, mieszadło do zapraw.
Zużycie Orientacyjne zużycie na równym i gładkim podłożu: - Montaż płyt izolacyjnych ok. 4 kg/m2 - Szpachlowanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego ok. 4 kg/m2
Opakowania worki 25 kg.
(c)2019, Hurtownia TERMEX, Wszelkie prawa zastrzeżone. kontakt: 71-398-97-93

Liczba odwiedzin: 163859
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem